Brede school De Vonder in Riel

In september 2016 is de bouw van de nieuwe basisschool De Vonder gestart.

De nieuwbouw wordt gerealiseerd op de huidige schoollocatie, Bernhardstraat 6a te Riel. De Vonder wordt een zogenaamde Brede School, die voorzieningen biedt voor nul- tot dertienjarigen, te weten onderwijs, peuteropvang, kinderdagopvang en buitenschoolse opvang. Gelijktijdig wordt ook de oude gymzaal vervangen en geïntegreerd in de nieuwbouw. Aanvankelijk bleek de raming van het ontwerp hoger dan het beschikbare budget toeliet. Inmiddels is het concrete ontwerp uitvoerbaar en kenmerkt het toekomstige gebouw zich onder andere door kierdichtheid, energieduurzaamheid en comfort. Het nieuwe gebouw van basisschool De Vonder is half 2017 klaar voor gebruik.

Close Menu