Jeruzalem amsterdam

Om uitgebreide kennis en ervaring op te doen met zeer energiezuinig bouwen zijn er in Nederland twintig zogeheten Excellente gebieden geselecteerd. Ondersteund door subsidie en een kennis- en leertraject lopen deze twintig gebieden een fase voor op het Lenteakkoord.

De EPC uitgangspunten zijn altijd 25% scherper dan het Bouwbesluit op dat moment voorschrijft. Op deze manier lopen we voor de troepen uit en doen we uitgebreide praktijkervaring op met innovatieve bouwmethoden en technieken. En vooral ook: met het zoeken naar innovatie in het bouwproces en nieuwe vormen van samenwerking en financiering.

Een ander doel is om knelpunten te signaleren, te onderkennen en op te lossen. In eerste instantie voor de eerstvolgende EPC aanscherping die in 2015 verwacht wordt en vervolgens voor 2020 als heel Nederland energieneutraal moet gaan bouwen.

VIAC participeert in een van de Excellente gebieden, namelijk Jeruzalem,

groen dorp in de stad, in Amsterdam-Oost. Het project kent 455 woningen en 4.975mutiliteitsbouw. Het moet een klimaatneutrale ‘tuinwijk’ worden met nieuwbouw, bestaande bouw en duurzame renovatie van monumentale panden.

Close Menu