Pannekoekendijk

Het project “reconstructie Pannekoekendijk – Harm Smeengekade” maakt deel uit van de HOV-assen (Hoogwaardig Open-baar Vervoer). Doel van dit project is om vanaf het station Zwolle een snelle afwikkeling van openbaar busvervoer naar de (buiten)ring te realiseren. De Pannekoekendijk vanaf de A28 en de Harm Smeengekade vanaf de IJsselallee vormen de entree naar de binnenstad. In de huidige situatie komen hier al veel bezoekers van Zwolle de stad binnen. In de toekomst wordt die functie versterkt en wordt de Pannekoekendijk de plek waar bezoekers uit hun voertuig stappen (bus of auto) en van daar de binnenstad in wandelen. De Pannekoekendijk vormt via de Katerdijk een schakel tussen de buitenring en de binnen-stad en is een onderdeel van de singel rond de binnenstad. Het inrichtingsplan heeft het wegprofiel van een HOV-as (Hoogwaardig Openbaar vervoer) en zorgt voor continuïteit van de doorstroom as.

Close Menu