School ‘t Schrijverke

Op de locatie van de huidige basisschool ‘t Schrijverke, Toverberg 3-4 komt vervangende nieuwbouw. Dit zal een IKC (integraal kindcentrum) worden waarin basisschool ‘t Schrijverke, kinderopvang de Drie Ballonnen en Meerpunt (centrum voor jeugd en gezin) worden gehuisvest.

In januari 2016 zijn betrokkenen op hoofdlijnen geïnformeerd over de planvorming voor de nieuwbouw van de rooms katholieke basisschool ‘t Schrijverke aan de Toverberg. Ook de buiteninrichting en de aanpassing van de verkeerssituatie zijn daarbij aan de orde geweest.

Inmiddels is de realisatie bijna afgerond. Verwacht wordt dat, als alles volgens planning verloopt, de aannemer in het derde kwartaal van 2017 gaat opleveren, waarna het gebouw na de zomervakantie 2017 in gebruik wordt genomen.

Close Menu