Zonnehof

Wonen, opvang, en kwaliteit van leven.
Het concept Zonnehof bestaat uit verschillende onderdelen. Centraal uitganspunt is dat de dienstverlening en producten gericht zijn op wonen, opvang en / of kwaliteit van leven. Woongenot, welzijn en services én zorg op maat voor senioren komen in het gebouw fysiek tot uiting in onder andere 35 appartementen van 70 m2 voor senioren met een zorg- en / of begeleidingsvraag. De nieuwbouw heeft eveneens vijf groepswoningen voor in totaal 34 psychogeriatrische bewoners. TBV Wonen realiseert 43 woningen die aansluiten bij de wensen van senioren. 13 appartementen van 70 m2 en 30 appartementen van 90 m2.

Duurzame opgave
Met dit nieuwbouwproject is een stevige duurzame ambitie neergezet. De nieuwbouw is zodanig ‘energiezuinig’ en technisch ingericht dat meer dan 90% energie kan worden bespaard. Dit is een forse stop in de richting van de ambitie van de gemeente Tilburg om in 2040 CO2-neutraal te zijn.

Close Menu