BERGENBOS

Advies

BERGENBOS is een gespecialiseerd adviesbureau met als specialisme energiezuinig (ver)bouwen en renoveren. De eindgebruiker en opdrachtgever staat bij ons centraal en aan de hand van verschillende rekenmethodieken proberen we op een dynamische wijze, een waardevolle en kosteneffectieve bijdrage te leveren aan projecten. Samenwerken is het sleutelwoord tot succes, ofwel LEAN bouwen.

Blowerdoortest

Een blowerdoor is een machine die wordt gebruikt om de luchtdichtheid van gebouwen te meten. Het kan ook worden gebruikt om de luchtstroom te meten tussen gebouwzones, om luchtkanalen op luchtdichtheid te testen en om fysiek te helpen met het lokaliseren van luchtlekkage in de gebouwschil. Bij ‘passieve’ gebouwen doen we vaak een blowerdoor test bij de tussencontrole en opleveringscontrole al dan niet gecombineerd met een rooktest.

Berekeningen

De passiefhuisberekening kan zeer nauwkeurig de gemiddelde energievraag van gebouwen voorspellen. Het is een dynamisch model dat op elk moment aangepast kan worden in overleg met de verschillende partijen om een zo kostengunstig model te krijgen voor de bouw van de woningen. De afstemmingen met de verschillende partijen is hierbij zeer belangrijk om efficiënt te kunnen werken

Cursussen

Bergenbos verzorgd cursussen op het gebied van passiefbouwen. Dit kan algemene informatie zijn over passief bouwen en gedetailleerde informatie in deelgebieden, waaronder; PHPP berekeningen, Detailleringen en luchtdicht bouwen. De cursussen worden gehouden in het passiefhuis te Utrecht. Indien gewenst kunnen wij ook in-company-cursussen verzorgen. Voor meer informatie hierover kunt u contact met ons opnemen.

Thermografie

Thermografie is een techniek waarbij met speciale apparatuur infraroodstraling gemeten wordt. Alle objecten met een temperatuur boven het absolute nulpunt (0 Kelvin/-273°C) zenden infraroodstraling uit. Infraroodstraling valt onder het zichtbare spectrum. Een lage temperatuur zal zichtbaar worden als blauw en naarmate de temperatuur toe neemt, zal de kleur roder worden.

De hoeveelheid straling is afhankelijk van diverse eigenschappen en condities van het oppervlak en de omgeving waarin het object geplaatst is. Hieruit wordt de temperatuur gemeten.

Bij gebouwthermografie is niet het doel om te meten wat de temperatuur is, maar wat de verschillen zijn. Hierdoor zal het mogelijk zijn om warmte lekken/thermische bruggen en ontbrekende/slechte isolaties te identificeren.

The Lake House

The Lake House vindt zijn inspiratie in het Kaufmann House van Richard Neutra. Aan oost- en westzijde van The Lake House zijn de kenmerkende verticale lamellen hiervan een voorbeeld. Ook het dakhuisje, door Neutra aangeduid met ‘gloriette’, is hiervan afgeleid. De bonte zwerfkeien in de tuin vinden ook hier hun oorsprong.
Ook het Farnsworth House van Mies van der Rohe is een rijke bron van inspiratie. Dit is te herkennen in de glazen onderbouw van The Lake House, de naar buiten doorlopende lichtkleurige vloeren, en minimalistische design.
De zwevende trap met verticale lijnen, dakterras met dakopstand, de langgerekte verticale lijnen in het huis, de verrassende toegangsweg over de dam via de voordeur naar de woonkamer, en de ‘waterval’ van regenwater zijn verwijzingen naar Fallingwater van Frank Lloyd Wright

Partners