Wat is een blowerdoortest?

Een blowerdoortest is een middel om de luchtdichtheid en de lekkages van bijvoorbeeld kozijnen in een woning of gebouw te meten. Dit wordt gedaan door middel van het veranderen en gelijkmaken van de luchtdichtheid. Hierom wordt een blowerdoortest ook wel een luchtdichtheidsmeting genoemd.

Hoe gaat een luchtdichtheidsmeting in zijn werk?

Bij een blowerdoortest wordt de luchtdruk tussen het huis of gebouw en de buitenlucht gelijk gemaakt. De hoeveelheid lucht die moet worden toegevoerd of afgevoerd om een bepaald drukverschil te krijgen is een maat voor de luchtdoorlatendheid van het gehele gebouw of huis. Deze test wordt gebruikt om de luchtlekkage te meten van bijvoorbeeld een kozijn.

Dit zijn vaak lekkages van:

  • Naden (rubber en ontmoetingen tussen profielen).
  • Sluitnaden
  • Borstelafdichtingen tussen schuivende delen.

Dit wordt gedaan door middel van een blowerdoor die voor een drukverschil van 0 Pa zorgt tussen de woning en buiten. Hierdoor zal er geen drukverschil staan over het kozijn en is er dus geen luchtstroom. Alle lucht die dan wegstroomt, gaat via de blower zelf. Op deze manier kunnen er ‘neplekkages’ gecreëerd worden door de uitvoerder met de blowerdoor.

Door vervolgens de blowerdoor uit te zetten en opnieuw bij verschillende drukken de luchtstroom te meten, kan de luchtlekkage door zowel de meetopstelling als het kozijn gemeten worden. Dit zorgt voor een betrouwbare blowerdoortest. Door dan de ‘neplekkages’ van de blower uit de resultaten van de blowerdoortest weg te halen, blijft alleen de lekkage door het kozijn over.

Blowerdoortest in werking
Blowerdoor test in werking

Bergenbos bij RTL4 - Ons Huis Verdient Het

.
Blowerdoor ingesteld

Wat is luchtdichtheid?

De luchtdichtheid is de tegenpool van luchtlekkage. Om een luchtlekkage te hebben zijn er twee dingen nodig, namelijk een opening in de gebouwschil en een drukverschil om een luchtstroom te krijgen. Door luchtlekkages kan er veel warmte verloren gaan.

Het meten van de luchtdichtheid van een gebouw gebeurd doormiddel van de eerder genoemde blowerdoortest/luchtdichtheidsmeting.

De drie grootste veroorzakers van een drukverschil in een gebouw zijn:

  • Het stack effect;
  • De wind;
  • Mechanische systemen zoals ventilatiesystemen;

De locaties waar de meeste luchtlekkages voorkomen zijn:

  • Kieren en naden bij ramen, deuren, panelen et cetera;
  • Aansluiting kozijnen en dergelijke;
  • Aansluiting gevel dak of gevel vloer;
  • Elektrische/mechanische systemen.

Het stack effect

Het stack effect is het effect dat wordt veroorzaakt door temperatuurverschillen. Deze temperatuurverschillen zorgen voor een verschil in luchtdichtheid. Wanneer de temperatuur binnen hoger is dan buiten, zal dit zorgen dat de dichtheid van de lucht binnen minder en lichter wordt.

Het gevolg hiervan is drukverschil. Door de variaties in dichtheden ontstaat er een opwaartse kracht. Deze kracht zorgt voor een luchtstroom. Wanneer er openingen zijn op verschillende hoogtes, stroomt er lucht beneden naar binnen en gaat er boven weer uit. Ditzelfde gebeurt andersom wanneer de binnen temperatuur lager is dan de buiten temperatuur.

In de figuur 1 hiernaast in het stack effect zichtbaar in het geval van een hogere binnentemperatuur dan een buitentemperatuur. De ‘neutral pressure plane’ is de benaming voor de hoogte waarop de binnen en buiten druk gelijk zijn. Een opening op deze hoogte zal geen luchtstroom veroorzaken. In figuur 1 is ook te zien hoe de koude lucht de ruimte infiltreert (binnenkomt) onder de neutral pressure plane en de warme lucht exfiltreerd (weggaat) hierboven.

De hoogte van de neutral pressure plane is afhankelijk van de locaties van de luchtlekkages. Als de lekkages onderin het gebouw gedicht worden, zal dit zorgen dat de neutral pressure plane stijgt. Als de lekkages bovenin het gebouw gedicht worden, zal dit zorgen dat de neutral pressure plane daalt.

Stack Effect
Figuur 1 - Illustratie Stack Effect
Winddruk illustratie
Figuur 2 - Illustratie Windstroom

De winddruk

Wanneer wind een zijde van een gebouw raakt ontstaat daar een overdruk. Aan de andere zijde ontstaat dan een onderdruk. Hierdoor ontstaat er een luchtstroom waardoor er zowel infiltratie als exfiltratie plaats vindt.

In figuur 2 is schematisch weergegeven dat de wind koude lucht naar binnen brengt en warme lucht naar buiten haalt.

De mate waarin wind bijdraagt aan het veroorzaken van een drukverschil is afhankelijk van de windsnelheid. Dit drukverschil kan berekend worden met de wet van Bernoulli.

De wet van Bernoulli

Waarin:    Δ P  = 1/2  · ρ · Cp ·  v²

Druk veroorzaakt door de wind  -> Δ P     [Pa]
Dichtheid van lucht -> ρ                               [kg/m3]­
Winddruk coëfficiënt -> Cp                          [-]
Windsnelheid -> v                                         [m/s]

De winddruk coëfficiënt is afhankelijk van de oriëntatie van het vlak, de beschutting rond het gebouw en het referentiepunt voor de snelheid van de wind. De winddruk coëfficiënt kan voor eenvoudige, vrijstaande of hoge gebouwen afgelezen worden uit een tabel of diagram. Voor meer complexe gebouwen moet schatting of benadering gebruikt worden.

Mechanische systemen

Ventilatoren veroorzaken in een gebouw beweging van de lucht. Als gevolg hiervan kan er een grote druk ontstaan. Wanneer er meer lucht uit een gebouw gaat dan dat er naar binnen gaat ontstaat er een onderdruk. Andersom ontstaat er binnen en bovendruk. Hierdoor kan er een ongewenste luchtstroom ontstaan door het gebouw.

Wanneer lucht geforceerd door een ventilatiekanaal wordt gebracht, zal er altijd wel een luchtlek rondom dit kanaal zijn. Deze lekken zorgen voor extra luchtuitstoot en luchtdruk.

In een ideale situatie is er geen opgewekt drukverschil door bijvoorbeeld een ventilatiekanaal. Dit kan gecreëerd worden als er evenveel lucht uitgeblazen wordt, als dat er naar binnen gaat.

blowerdoor test
Close Menu