Publicaties

Bergenbos heeft onder meer meegewerkt aan verschillende versies van de vertalingen van de PHPP berekening voor de Nederlandse markt, het praktijkboek Passiefhuis in samenwerking met SBRCUR en Stichting PassiefBouwen berekeningen uitgevoerd voor de uitgave ‘Drievoudig glas en bijpassende kozijnen’. Voor ISSO in verschillende kontaktgroepen gezeten, waarvan de volgende publicaties zijn verschenen:

  • ISSO-publicatie 51 – ‘Warmteverliesberekening voor woningen en woongebouwen’;
  • ISSO-publicatie 53 – ‘Warmteverliesberekening voor utiliteitsgebouwen met vertrekhoogten tot 4 meter’;
  • ISSO-publicatie 57 – ‘Warmteverliesberekening voor gebouwen met hoge ruimten’;
  • ISSO-publicatie 113 – ‘Installatieconcepten minimum energiewoningen’;
  • ISSO-publicatie het Kleintje Warmteverlies.

Warmteverliesberekening voor utiliteitsgebouwen met vertrekhoogten tot 4 meter

Deze ISSO-publicatie is bedoeld voor installateurs en installatietechnische adviseurs die verwarmingssystemen in vertrekken moeten dimensioneren en/of het vermogen van de warmte opwekker moeten bepalen. Deze ISSO-publicatie bevat de berekeningsmethode voor het bepalen van het per vertrek te installeren verwarmingsvermogen en gaat nader in op het te leveren verwarmingsvermogen voor een utiliteitgebouwen c.q. de bijdrage aan een collectieve warmteopwekker in de berekeningsmethode wordt onderscheid gemaakt tussen utiliteitgebouwen die voldoen aan de (nieuwbouw)eisen van het Bouwbesluit en bestaande gebouwen die er niet aan voldoen

Warmteverliesberekening voor woningen en woongebouwen

Deze ISSO-publicatie is bedoeld voor installateurs en installatietechnische adviseurs die verwarmingsinstallaties in woningen en woongebouwen moeten ontwerpen. Het gaat hierbij om het te installeren vermogen per vertrek pg in het totale gebouw. Dit zowel voor de nieuwbouw als bij renovatie of vervanging.

Deze ISSO-publicatie bevat de berekeningsmethode voor het bepalen van het per vertrek installeren verwarmingsvermogen en gaat nader in op het aansluitvermogen c.q. de bijdrage aan een collectieve bron. In de berekeningsmethode wordt onderscheid gemaakt in woningen/woongebouwen die er niet aan voldoen

Warmteverliesberekening voor gebouwen met hoge ruimten

Deze ISSO-publicatie bevat de berekeningsmethode voor het bepalen van het te installeren vermogen in industriële ruimten en ruimten met een hoogte van meer dan vier meter. De ISSO-publicatie is bedoeld voor installateurs en adviseurs die de verwarming van industriële ruimten en hoge ruimten in utiliteitgebouwen moeten dimensioneren. De berekeningsmethode kan zowel voor nieuwbouw als voor renovatie c.q. vervanging van verwarmingsinstallaties in de betreffende ruimten gebruikt worden. De methode is geldig voor zowel de direct gestookte verwarmingssystemen als de indirecte gestookte verwarmingssystemen zoals die in hoge ruimten worden toegepast. In de berekeningsmethode wordt onderscheid gemaakt in gebouwen die voldoen aan de (nieuwbouw)eisen van het bouwbesluit en bestaande gebouwen die er niet aan voldoen.

Kleintje Warmteverlies voor woningen

Dit boekje biedt een betrouwbare methode om op basis van een beperkt aantal kenmerken van de woning het benodigd vermogen van de woning of van de te verwarmen ruimte te bepalen.

Het gaat in dit geval om eengezinswoningen en woningen in woongebouwen met een individuele installatie. Verwarmde garages vallen daar buiten, die zijn aan de hand van ISSO-publicatie 51 ‘Warmteverliesberekening voor woningen en woongebouwen’ te berekenen. Warmteterugwinning is in dit Kleintje slechts globaal meegenomen. Ook hier geldt een verwijzing naar ISSO-publicatie 51. De vereenvoudigde methode maakt geen onderscheid in de verschillende verwarmingssystemen. Men kan de methode zowel gebruiken voor woningen waarvan de bouwvergunning voor 1 oktober 1992 is afgegeven als voor woningen waarvan de bouwvergunning na 1 oktober 1992 (Bouwbesluit) is afgegeven.

Close Menu