Bioderij

Green Circle een samenwerking tussen Sunburst en Schellens, maakte een advies voor optimale ontwerp uitgangspunten tbv Comfort en Duurzaamheid. Dit advies is tot stand gekomen op basis van de rekentool DesignPH. Deze rekentool wordt gevoed met informatie over de kwaliteit van de schil, de eisen die gesteld worden aan het binnenklimaat en daaruit volgt het gebouw gebonden energieverbruik. Deze nauwkeurige rekentool kan daarna gebruikt worden om een optimale afstemming te bereiken tussen de verschillende gebouw uitgangspunten. Op deze manier, door aan de knoppen te draaien van het ontwperproces, investeert u daar waar uw euro het best rendeert. Nu en in de toekomst. We houden namelijk ook rekening met de gevolgen voor het meer jaren onderhoud.

Close Menu