De Wildschut Gilze Rijen

Het bestaande schoolgebouw is bijna 40 jaar oud. De gemeente stond voor de keuze: renovatie of nieuwbouw. Uiteindelijk blijkt nieuwbouw de beste oplossing. Dit biedt de mogelijkheid om een compacter en energie zuiniger gebouw neer te zetten dat past bij het huidige leerlingaantal en het aantal leerlingen zoals de prognoses aangeven voor de komende jaren. Bovendien kan het gebouw gemaakt worden passend bij het onderwijsconcept van de school en zorgt nieuwbouw ook voor minder onderhoudskosten.

Tijdens de bouw wordt de school gehuisvest in tijdelijke huisvesting.

Close Menu