Passiefhuis Korenstraat Oijen

Een compacte vorm met zo min mogelijk erkers, dakkappellen of uitbouwen is een belangrijk uitgangspunt bij passief bouwen. In ons ontwerp hebben op twee punten afgeweken van dit principe. In de voorgevel zit één dakkapel boven de trap en één uitbouw voor de keuken.
De langgerekte grondvorm van de woning was overigens een eis vanuit het beeldkwaliteitsplan. De woning moest qua geometrie aansluiten bij de langgevelboerderijen en parallel aan de weg liggen.

Close Menu