Stappegoor

T-Kwadraat is in samenwerking met Van Hoogmoed Architecten ontworpen door Bo.2 architectuur en stedenbouw. Dit laatste bureau wilde het project tot een herkenbaar centrum maken, waar de wijk Stappegoor met haar hogescholen, kantoren, woningbouw en vele sportfuncties rond zou kunnen opbloeien. Het sportpaleis is vormgegeven vanuit een dialoog met haar context. De massa vormt een intermediair tussen de grootschalige woongebouwen en megabioscoop enerzijds en de sportvelden en grondgebonden woningen anderzijds. De glazen plint, die doorloopt om de schaatsbaan, begeleidt de sportboulevard die Stappegoor doorkruist en verbindt de twee pleinen in het gebied.

Het gebouw oogt als een vierkante monoliet met schijnbaar willekeurig gestrooide ovale ramen. De architectenbureaus hebben de gevelplaten een patroon gegeven, gebaseerd op het logo van de gemeente Tilburg: de letter T.

De sporthal is ‘ingepakt’ in het overige programma. De ruimtes worden met elkaar verbonden via een gebouwhoge vide, door de architecten gorge genoemd (Frans voor kloof). Deze gorge kan worden overgestoken met loopbruggen en hij biedt doorzichten van de hal naar de omringende ruimten. Dit is tevens de plek waar alle functies in het gebouw samenkomen.

Close Menu