Projecten

10 Woningeneigenaren in Utrecht

Eiland 00 staat voor een uniek project waarin een actieve bewonersgroep uit de wijk Kanaleneiland in Utrecht tien kluswoningen koopt van de gemeente Utrecht en renoveert tot energieneutrale woningen volgens het ‘Nul-op-de-Meter’-concept (NoM).

Kort gezegd worden de woningen met energielabel G in één keer gerenoveerd naar energielabel A++.

Hiermee behoort een jaarlijkse energierekening tot verleden tijd.

eiland00.nl

The Lake House

The Lake House vindt zijn inspiratie in het Kaufmann House van Richard Neutra. Aan oost- en westzijde van The Lake House zijn de kenmerkende verticale lamellen hiervan een voorbeeld. Ook het dakhuisje, door Neutra aangeduid met ‘gloriette’, is hiervan afgeleid. De bonte zwerfkeien in de tuin vinden ook hier hun oorsprong.
Ook het Farnsworth House van Mies van der Rohe is een rijke bron van inspiratie. Dit is te herkennen in de glazen onderbouw van The Lake House, de naar buiten doorlopende lichtkleurige vloeren, en minimalistische design.
De zwevende trap met verticale lijnen, dakterras met dakopstand, de langgerekte verticale lijnen in het huis, de verrassende toegangsweg over de dam via de voordeur naar de woonkamer, en de ‘waterval’ van regenwater zijn verwijzingen naar Fallingwater van Frank Lloyd Wright

http://www.thelakehouse.one/

Familie van der Stoel uit Veldhoven

Op deze website lees je onze persoonlijke ervaringen die familie van der Stoel hebben opgedaan bij het bouwen van een passiefhuis in traditionele stijl, met alle voor- en tegenspoed die daar bij hoort.

Ze hopen hiermee te bereiken dat je inzicht krijgt in wat er nodig is om een comfortabele, duurzame woning te (laten) bouwen.

Daarnaast delen ze de kennis die ze hebben opgedaan over duurzaam bouwen. Het is een ontzettend dynamische wereld waar nog veel onduidelijk is, en waar veel kansen liggen.

vdstoel.nl

Familie Vercauteren uit Zele (België)

Familie Vercauteren heeft een blog gemaakt over het passiefhuis te Zele (België).

Enkele jaren geleden zochten ze een architect om een droomwoning te kunnen realiseren. Een moderne woning met veel ramen, die toch passief gecertifieerd kon worden. Esthetiek en comfort stonden daarbij steeds voorop.

Architectenbureau Vanderperren bleek voor ons de ideale partner: zij waren bereid om buiten het bekende hokjesdenken van de traditionele baksteenbouw te treden en met ons mee te zoeken naar alternatieven.

Om de bouw van de woning optimaal te kunnen opvolgen en het grootste deel van de werken zelf uit te voeren is Filip Vercauteren vanaf mei 2014 een jaar thuis gebleven. Op deze blog delen ze ervaringen en proberen ze op regelmatige basis artikels en foto’s te posten om de voortgang mee te delen.

passiefhuiszele.wordpress.com

Randenbroek zuid

Samen met bewoners uit de wijk en de gemeente Amersfoort heeft de Alliantie plannen gemaakt voor de wijk Randenbroek Zuid. Tussen 2012 en 2015/2016 worden in totaal 279 nieuwe woningen gebouwd op een deel van de Weberstraat, Berliozstraat en de Haydnstraat. Deze 174 koopwoningen en 105 huurwoningen variëren van eengezinswoningen tot appartementen en vrije kavels. Het onderdeel ‘De Driehoek’ van Randenbroek Zuid is opgeleverd in april 2013. Het onderdeel ‘Weberstraat’ van Randenbroek zuid wordt naar verwachting opgeleverd in 2016.

BBS Zuid

Woningcorporatie BrabantWonen bouwt in samenwerking met de gemeente ‘s-Hertogenbosch de Brede Bossche School Nieuw Zuid (BBS Nieuw Zuid). In dit project worden de concepten Passief Bouwen en Frisse Scholen gecombineerd in een multifunctioneel schoolgebouw. Dit betekent dat een laag energieverbruik gecombineerd wordt met een gezond binnenklimaat. Van deze combinatie in een dergelijk complex zijn in het land nog weinig voorbeelden bekend.

Rijveste

Het resultaat mag er zijn. Esthetisch ziet het gebouw er prachtig uit. De hoogte van het gebouw varieert tussen drie, vier en vijf verdiepingen. De buitenkant van het gebouw heeft een stoere uitstraling doordat gebruik gemaakt wordt van enigszins ruwe gevelsteen. Aan de binnenkant is gebruik gemaakt van lichtere kleuren. De paviljoens middenin het complex hebben een geheel eigen uitstraling. Opvallend detail van de paviljoens is de houten lambrisering die tevens gebruikt kan worden als zonwering. Bijzondere aandacht is besteed aan goede fietsenstallingen. Onder een veranda kunnen de fietsen gestald worden naast de voordeuren. In de paviljoens en het blok met appartementen is een aparte fietsenstalling gecreëerd

Pannekoekendijk

Het project “reconstructie Pannekoekendijk – Harm Smeengekade” maakt deel uit van de HOV-assen (Hoogwaardig Open-baar Vervoer). Doel van dit project is om vanaf het station Zwolle een snelle afwikkeling van openbaar busvervoer naar de (buiten)ring te realiseren. De Pannekoekendijk vanaf de A28 en de Harm Smeengekade vanaf de IJsselallee vormen de entree naar de binnenstad. In de huidige situatie komen hier al veel bezoekers van Zwolle de stad binnen. In de toekomst wordt die functie versterkt en wordt de Pannekoekendijk de plek waar bezoekers uit hun voertuig stappen (bus of auto) en van daar de binnenstad in wandelen. De Pannekoekendijk vormt via de Katerdijk een schakel tussen de buitenring en de binnen-stad en is een onderdeel van de singel rond de binnenstad. Het inrichtingsplan heeft het wegprofiel van een HOV-as (Hoogwaardig Openbaar vervoer) en zorgt voor continuïteit van de doorstroom as.

St. Willibrordusstraat  Amsterdam

Het project Willibrordus betreft een sloop-/nieuwbouwlocatie in de Pijp. Er zijn door de jaren heen veel nieuwbouwprojecten gerealiseerd in de straat, waardoor deze zijn oorspronkelijke negentiende-eeuwse karakter langzaam begint te verliezen. Door de architectonische karakteristieken van de buurt te laten terugkomen op een eigentijdse manier voegt het gebouw zich naadloos in het straatbeeld en wordt het oorspronkelijke karakter van de straat versterkt. Er is een grote verscheidenheid van woningtypes: maisonnettes, appartementen van twee of van anderhalve travee breed, dan wel met tuin of grote veranda. De woningen op de begane grond hebben de voordeur aan de straat, de overige hebben een portiekontsluiting. Een leidraad in het ontwerp is het klimaatneutrale woongebouw. Aan de noordzijde zijn de ramen klein gehouden met een metselwerk borstwering. Aan de tuinkant op het zuiden zijn grote puien tot aan de vloer gerealiseerd die beschut worden door de overstekken van de veranda’s. In de plint aan de straatzijde refereren grote puien aan de garage- en bedrijfspuien die typisch zijn voor de buurt. Er is een aantal bijzondere architectonische elementen te herkennen: het kleine stalen hekje dat als doorvalbeveiliging fungeert, en de stalen ‘oortjes’ boven de raamopeningen die verwijzen naar de stevige ornamenten van de oorspronkelijke bebouwing.

Olmenlaan- Lindenlaan

Het nieuwbouplan aan de Olmenlaan / Lindenlaan, volgens Geusebroek Stefanova architecten

Het Bewonerscomité Olmenlaan-Lindenlaan is niet blij met de bouwplannen voor de locatie, die begrensd wordt door deze twee lanen. De plannen gaan onder meer uit van de bouw van vier appartementengebouwen van vijf of zes verdiepingen hoog.
De bewoners vinden de plannen te massaal. Op het terrein stonden voorheen een middelbare school en een kinderdagverblijf, maar die zijn inmiddels gesloopt. Ook het Trefcentrum aan de Lindenlaan staat op de nominatie om gesloopt te worden. Hierdoor komt deze locatie volgens de gemeente vrij voor herontwikkeling.
De gemeente werkt hiervoor samen met woningstichting Eigen Haard aan een bouwplan voor 108 appartementen, 11 eengezinswoningen, een Thuishuis en een kinderdagverblijf. De plannen zijn begin juli gepresenteerd tijdens een bewonersavond. Diverse bewoners maakten daar duidelijk het plan niet acceptabel te vinden vanwege de massaliteit.
Het bewonerscomité vindt het plan niet passen in deze omgeving. De bewoners zien op deze locatie liever alleen eengezinswoningen verrijzen in plaats van de grote appartementengebouwen. Het comité wil begin september 2010 een bijeenkomst beleggen. Bewoners wordt in verband daarmee gevraagd vooraf hun mening over de plannen op papier te zetten.
De gemeente wil na de zomer het uitwerkingsplan voor de locatie ter inzage leggen. Belanghebbenden kunnen dan hun zienswijze kenbaar maken. De plannen zijn gebaseerd op de Nota van Uitgangspunten die in 2004 door de gemeenteraad is vastgesteld.

Jeruzalem amsterdam

Om uitgebreide kennis en ervaring op te doen met zeer energiezuinig bouwen zijn er in Nederland twintig zogeheten Excellente gebieden geselecteerd. Ondersteund door subsidie en een kennis- en leertraject lopen deze twintig gebieden een fase voor op het Lenteakkoord.

De EPC uitgangspunten zijn altijd 25% scherper dan het Bouwbesluit op dat moment voorschrijft. Op deze manier lopen we voor de troepen uit en doen we uitgebreide praktijkervaring op met innovatieve bouwmethoden en technieken. En vooral ook: met het zoeken naar innovatie in het bouwproces en nieuwe vormen van samenwerking en financiering.

Een ander doel is om knelpunten te signaleren, te onderkennen en op te lossen. In eerste instantie voor de eerstvolgende EPC aanscherping die in 2015 verwacht wordt en vervolgens voor 2020 als heel Nederland energieneutraal moet gaan bouwen.

VIAC participeert in een van de Excellente gebieden, namelijk Jeruzalem,

groen dorp in de stad, in Amsterdam-Oost. Het project kent 455 woningen en 4.975mutiliteitsbouw. Het moet een klimaatneutrale ‘tuinwijk’ worden met nieuwbouw, bestaande bouw en duurzame renovatie van monumentale panden.

Berkengaarde Berkel Enschot

Voor woningcorporatie Tiwos hebben wij 29 sociale huurwoningen in Berkel-Enschot gebouwd. Het gaat om levensloopbestendige woningen voor 55-plussers midden in een bestaande woonwijk, in een groene omgeving. Weinig ruimte ondanks een groot oppervlak, en rekening houden met huidige bewoners en bestaande bomen in de wijk: het plan Berkengaarde vraagt om de nodige creativiteit. “Samen met Hendriks Coppelmans hebben we naar een invulling gezocht, gericht op levensloopbestendige woningen. Daaruit is een prachtig plan ontstaan voor 29 sociale huurwoningen, waarbij de mooie en duurzame materialen uit het oorspronkelijke plan intact zijn gehouden. Berkengaarde is echt een aanwinst voor het dorp en een welkome aanvulling op ons woningbestand. Ideaal voor 55-plussers, want het complete woonprogramma bevindt zich op de begane grond.”

Bioderij

Green Circle een samenwerking tussen Sunburst en Schellens, maakte een advies voor optimale ontwerp uitgangspunten tbv Comfort en Duurzaamheid. Dit advies is tot stand gekomen op basis van de rekentool DesignPH. Deze rekentool wordt gevoed met informatie over de kwaliteit van de schil, de eisen die gesteld worden aan het binnenklimaat en daaruit volgt het gebouw gebonden energieverbruik. Deze nauwkeurige rekentool kan daarna gebruikt worden om een optimale afstemming te bereiken tussen de verschillende gebouw uitgangspunten. Op deze manier, door aan de knoppen te draaien van het ontwperproces, investeert u daar waar uw euro het best rendeert. Nu en in de toekomst. We houden namelijk ook rekening met de gevolgen voor het meer jaren onderhoud.

BoerenBond Deurne

De unieke samenwerking tussen Best Architecten, Sunburst- Klictet en Boerenbond Deurne reulteert in een prachtig plan voor de herontwikkeling van de locatie in Deurne. Het team is erin geslaagd om een Extreem duurzaam, Modern en Comfortabel ontwerp te maken voor dit terrein. De energiebalans van de gebouwen op het terrein is zeer laag. Zo wordt Boerenbond Deurne straks de meest vooruitstrevende op het gebied van duurzaam ontwikkelen van deze locatie.

De Lange Akker

Hoogste punt van de nieuwbouw is bereikt in december 2016! Nog enkele appartementen beschikbaar, informeer naar de mogelijkheden.

Op een landgoed van 2 ½ hectare worden momenteel 57 huurappartementen gerealiseerd, genaamd ‘De Lange Akker’.
De ambiance in combinatie met een rijksmonument (De Lange Akker) en de bomenlanen is bijzonder.

Een bijzonder appartemententype is de ‘terraswoning’ die het comfort biedt van een bungalow, inclusief eigen privé-terras.

De Lange Akker is bij uitstek geschikt voor 50 plussers die graag samen prettig ouder worden. De kleinschaligheid en tuingerichte opzet van De Lange Akker is zowel rust als het delen van ervaringen en hobby’s altijd nabij. Op deze wijze wordt voor bewoners vertrouwd en comfortabel ouder worden mogelijk gemaakt.

De Wildschut Gilze Rijen

Het bestaande schoolgebouw is bijna 40 jaar oud. De gemeente stond voor de keuze: renovatie of nieuwbouw. Uiteindelijk blijkt nieuwbouw de beste oplossing. Dit biedt de mogelijkheid om een compacter en energie zuiniger gebouw neer te zetten dat past bij het huidige leerlingaantal en het aantal leerlingen zoals de prognoses aangeven voor de komende jaren. Bovendien kan het gebouw gemaakt worden passend bij het onderwijsconcept van de school en zorgt nieuwbouw ook voor minder onderhoudskosten.

Tijdens de bouw wordt de school gehuisvest in tijdelijke huisvesting.

Natuurmuseum Tilburg

Het natuurmuseum heeft ambities. Jarenlang heeft het museum een toernhoge energierekening betaald. Daar moet verandering in komen zegt Frans Ellenbroek. Hij nodigde Sunburst uit voor het maken van een plan van aanpak. Middels een PHDesign berekening toonde Sunburst aan in welke hoek de belangrijkste besparingen kunnen worden gehaald. Daarnaast heeft Sunburst een naukeurige berekening gemaakt van de mogelijke besparingen. Hoe moet een en ander nu worden gerealiseerd?

Sunurst maakte een plan van aanpak, een stappenplan. Wat levert direct een hoger comfort op en een lager energieverbruik? Welke stappen komen daarna?
Met ons plan van aanpak is het Natuurmuseum binnen een paar jaar op weg naar energieneutraliteit. Dat past heel goed bij het imago van het museum. We moeten natuurlijk met zijn allen bezorgd zijn over moeder aarde. Het natuurmuseum geeft het goede voorbeeld.

Zuid 073 Den Bosch

Wonen in een nieuw appartement op een schitterende locatie in ‘s-Hertogenbosch Zuid? Dat kan in het project Zuid 073!

Wijkerzand Projecten realiseert aan de Schubertsingel 32 in het voormalige kantoorgebouw van Rijkswaterstaat 97 appartementen waarvan 47 koopappartementen met verschillende afmetingen: kies voor een groot en luxe appartement op de bovenste etage met weids uitzicht en een dakterras van wel 87 m², of kies voor een kleiner appartement met een eigen parkeerplaats en berging.

De appartementen zijn gelegen op een geliefde locatie in ‘s-Hertogenbosch. Met 10 minuten lopen sta je in de binnenstad en op 3 minuten afstand vind je de supermarkt. Of wat denk je van een heerlijke wandeling in het Bossche Broek? In de zomer is het mogelijk om een frisse duik te nemen in de Zuiderplas, ook dit ligt om de hoek.

Zuringhof Tilburg

Sunburst, partner in Greencore, ontwikkelt Nul Op de Meter ( NOM ) concept voor twee laags appartementen.

Als eerste in Nederland zijn we erin geslaagd met een zeer beperkt dakoppvervlak een tweelaags woongebouw Nul Op de Meter te krijgen.

Met onze DesignPH berekening als uitgangspunt hebben we een bouwkundige schil ontworpen in samenwerking met van Hout en Kolen Architecten (ook een greencore partner). Daarna is een installatieconcept uitgewerkt.

Het was een behoorlijk moeilijke opgave om het ontwerp te realiseren. Steeds opnieuw werden we geconfronteerd met problemen. Het ontwerp wat er nu nu ligt heeft alle potentie om in grote getalen te worden gereproduceerd. Het geheel past ruim binnen de nieuwe Nul OP de Meter ( NOM ) ontwerp regels. Hiermee zetten we de toon in Nederland!

Zonnehof

Wonen, opvang, en kwaliteit van leven.
Het concept Zonnehof bestaat uit verschillende onderdelen. Centraal uitganspunt is dat de dienstverlening en producten gericht zijn op wonen, opvang en / of kwaliteit van leven. Woongenot, welzijn en services én zorg op maat voor senioren komen in het gebouw fysiek tot uiting in onder andere 35 appartementen van 70 m2 voor senioren met een zorg- en / of begeleidingsvraag. De nieuwbouw heeft eveneens vijf groepswoningen voor in totaal 34 psychogeriatrische bewoners. TBV Wonen realiseert 43 woningen die aansluiten bij de wensen van senioren. 13 appartementen van 70 m2 en 30 appartementen van 90 m2.

Duurzame opgave
Met dit nieuwbouwproject is een stevige duurzame ambitie neergezet. De nieuwbouw is zodanig ‘energiezuinig’ en technisch ingericht dat meer dan 90% energie kan worden bespaard. Dit is een forse stop in de richting van de ambitie van de gemeente Tilburg om in 2040 CO2-neutraal te zijn.

School ‘t Schrijverke

Op de locatie van de huidige basisschool ‘t Schrijverke, Toverberg 3-4 komt vervangende nieuwbouw. Dit zal een IKC (integraal kindcentrum) worden waarin basisschool ‘t Schrijverke, kinderopvang de Drie Ballonnen en Meerpunt (centrum voor jeugd en gezin) worden gehuisvest.

In januari 2016 zijn betrokkenen op hoofdlijnen geïnformeerd over de planvorming voor de nieuwbouw van de rooms katholieke basisschool ‘t Schrijverke aan de Toverberg. Ook de buiteninrichting en de aanpassing van de verkeerssituatie zijn daarbij aan de orde geweest.

Inmiddels is de realisatie bijna afgerond. Verwacht wordt dat, als alles volgens planning verloopt, de aannemer in het derde kwartaal van 2017 gaat opleveren, waarna het gebouw na de zomervakantie 2017 in gebruik wordt genomen.

Stappegoor

T-Kwadraat is in samenwerking met Van Hoogmoed Architecten ontworpen door Bo.2 architectuur en stedenbouw. Dit laatste bureau wilde het project tot een herkenbaar centrum maken, waar de wijk Stappegoor met haar hogescholen, kantoren, woningbouw en vele sportfuncties rond zou kunnen opbloeien. Het sportpaleis is vormgegeven vanuit een dialoog met haar context. De massa vormt een intermediair tussen de grootschalige woongebouwen en megabioscoop enerzijds en de sportvelden en grondgebonden woningen anderzijds. De glazen plint, die doorloopt om de schaatsbaan, begeleidt de sportboulevard die Stappegoor doorkruist en verbindt de twee pleinen in het gebied.

Het gebouw oogt als een vierkante monoliet met schijnbaar willekeurig gestrooide ovale ramen. De architectenbureaus hebben de gevelplaten een patroon gegeven, gebaseerd op het logo van de gemeente Tilburg: de letter T.

De sporthal is ‘ingepakt’ in het overige programma. De ruimtes worden met elkaar verbonden via een gebouwhoge vide, door de architecten gorge genoemd (Frans voor kloof). Deze gorge kan worden overgestoken met loopbruggen en hij biedt doorzichten van de hal naar de omringende ruimten. Dit is tevens de plek waar alle functies in het gebouw samenkomen.

School Kameleon Goirle

De ontwerpopgave aan de Tamboerstraat in Goirle, gelegen in de 60er jaren wijk de Hellen, kenmerkt zich door de 2 architectuurstijlen die in de directe omgeving liggen: enerzijds de 60er jaren woonwijk met winkelcentrum met een relatief lichte en transparante architectuur, anderzijds de architectonische invullingen die in de recente jaren zijn gepleegd met een meer robuuste architectuur. Voor DAT is de zoektocht naar een architectonische symbiose van deze 2 stijlen een mooie uitdaging aan de opgave voor brede school De Kameleon. Wij zouden de school ontwerpen als een architectonische schakel in de herontwikkeling van de wijk ‘de Hellen’, waarbij het gebouw zou worden uitgewerkt als een ruimtelijk en licht onderwijsgebouw.

Dolomietenlaan

Wat is het hoogst haalbare qua duurzaamheid bij renovatie? Met die vraag in het achterhoofd bouwde TBV Wonen uit Tilburg acht bestaande woningen om tot passiefhuizen. De maximale warmtevraag van de woningen moest daarvoor worden teruggebracht tot maximaal van 25 kWh/m² per jaar, goed voor een energiebesparing van 70 procent. Technisch beleidsmedewerker Peter den Biggelaar selecteerde het complex. “In eerste instantie hadden we een groot gebouw uit de jaren vijftig op het oog, maar dat bleek geen goede keuze. We zouden dan immers de ruimtes moeten vergroten om ze aan de huidige eisen te laten voldoen. Dat maakt het onmogelijk om achteraf de energetische meerwaarde van de renovatie te becijferen. We hebben gekozen voor een huizenblok uit 1976, met enkel glas, belabberde kozijnen en een ondermaats ventilatiesysteem. We wilden meteen het complete blok aanpakken: een passiefhuis is als een warme jas, als je die niet volledig aantrekt, heeft het geen enkele zin.”

Brede school De Vonder in Riel

In september 2016 is de bouw van de nieuwe basisschool De Vonder gestart.

De nieuwbouw wordt gerealiseerd op de huidige schoollocatie, Bernhardstraat 6a te Riel. De Vonder wordt een zogenaamde Brede School, die voorzieningen biedt voor nul- tot dertienjarigen, te weten onderwijs, peuteropvang, kinderdagopvang en buitenschoolse opvang. Gelijktijdig wordt ook de oude gymzaal vervangen en geïntegreerd in de nieuwbouw. Aanvankelijk bleek de raming van het ontwerp hoger dan het beschikbare budget toeliet. Inmiddels is het concrete ontwerp uitvoerbaar en kenmerkt het toekomstige gebouw zich onder andere door kierdichtheid, energieduurzaamheid en comfort. Het nieuwe gebouw van basisschool De Vonder is half 2017 klaar voor gebruik.

Woonzorgcomplex Haarensteyn

In Haaren worden 63 huurappartementen en 34 intramurale zorgwoningen, project “Haarensteyn”, gerealiseerd. De oplevering is, naar verwachting, in het eerste kwartaal 2016.

De zorgappartementen worden gesitueerd op de begane grond, de huurappartementen komen op de verdiepingen. De verschillende woonblokken worden met elkaar verbonden. De woningen kijken uit op binnentuinen, de kapel of de André Vissersstraat.

De plannen voor het nieuwe woonzo rggebouw zijn zodanig uitgewerkt, dat het gebouw in alle opzichten past in het dorp en in het toekomstbeeld, waarin het traditionele ‘verzorgingshuis’ verdwijnt.

Op de verdiepingen van het nieuwe woonzorggebouw komen 63 ruime zelfstandige huurappartementen. De appartementen zijn naast woonkamer met open keuken voorzien van twee slaapkamers, badkamer, berging en balkon. Daarnaast beschikken de woningen over een buitenberging.

Op de begane grond van het woonzorgcentrum worden 34 zorgwoningen voor cliënten met een zwaardere zorgvraag gerealiseerd. Deze woningen bestaan uit hal, pantry, woon/slaapgedeelte en badkamer.

Prettig wonen en leven in het dorp, daar horen ook mooie ontmoetingen bij. ’t Heem en collega-corporatie Woonveste vinden het belangrijk dat het woonzorggebouw een bindende functie krijgt. Hiertoe komt in het nieuwe gebouw onder meer een centrale ontmoetingsruimte, het zogeheten ‘grand café’. Hier zijn jong en oud van harte welkom voor een kop koffie, een lunch, diner of een praatje met de bewoners van het zorgcentrum. Ook zullen hier activiteiten worden georganiseerd voor de cliënten van ’t Heem en hun familie, zoals optredens, modeshows en spellen.

Brede school De Vonder in Riel

ATD Machinery te Hapert

In Hapert heeft Bouwbedrijf Remmers de nieuwe huisvesting van ATD Machinery gerealiseerd.

Deze huisvesting heeft een oppervlak van ca. 3900m2 en heeft een luchtdichtheidsklasse 3.

De planning voor de uitvoering is tot stand gekomen door middel van de LEAN methode samen met de onderaannemers en installateurs.

De Haas & Heesterbeek BV is afgelopen week begonnen met de afbouw van de nieuwe vestiging van ATD Machinery BV. Dit doen wij in opdracht van Bouwbedrijf Remmers BV. Het bedrijf is ruim 40 jaar geleden ontstaan als onderdeel van Royal Agio Cigars, om het machinepark te onderhouden. Nu gaat ATD geheel zelfstandig verder op het Kempische Bedrijvenpark te Hapert. Dit is een bewuste keuze geweest, ten eerste omdat het een goed toegerust en groen bedrijvenpark is en het heeft een fijne infrastructuur met haar ligging naast de snelweg.

Familie Bosma uit ‘s-Gravenhage

Halverwege 2012 komt een folder op de deurmat waarin de gemeente Den Haag kavels in de verkoop heeft.

Eén van de locaties zijn de kavels De Heerlijkheid in Erasmushove, vrijstaand bouwen met een ecologisch tintje (EPC = 0 wordt geëist, voor de leek = energieneutraal), deze folder is de aftrap van het grote avontuur van Johan en Ingrid: het bedenken ontwikkelen en zelf bouwen van een nieuw passiefhuis!

Na veel overleggen, zijn ze uitgekomen op een ietwat eigenzinnige plattegrond: een 5-hoekig huis, bijna optimaal gepositioneerd op het zuiden om maximaal gebruik te kunnen maken van de zon (een belangrijk kenmerk van een passief huis).

Met aan de achterkant 22 zonnepanelen, veel overstek als ‘natuurlijke’ zonwering en te bouwen van hoog isolerende piepschuim legoblokken.

De basis is gelegd, meer is te vinden op de website: passiefhuisdenhaag.weebly.com

Passiefhuis Korenstraat Oijen

Een compacte vorm met zo min mogelijk erkers, dakkappellen of uitbouwen is een belangrijk uitgangspunt bij passief bouwen. In ons ontwerp hebben op twee punten afgeweken van dit principe. In de voorgevel zit één dakkapel boven de trap en één uitbouw voor de keuken.
De langgerekte grondvorm van de woning was overigens een eis vanuit het beeldkwaliteitsplan. De woning moest qua geometrie aansluiten bij de langgevelboerderijen en parallel aan de weg liggen.

Passiefhuis Korenstraat Oijen